top of page
fullset 1 2 copy.jpg

Pricing

D'Maris brings diverse meals from international cuisines,

made daily with high-quality, fresh ingredients.

* Quý khách nhấn vào nút bên dưới để xem chi tiết thực đơn của chi nhánh.

* Thực đơn có thể thay đổi tùy theo dịch vụ thực tế tại nhà hàng.

Menu

* The menu can be changed depending on the actual situation at the restaurant.

bottom of page