top of page

Thẻ mệnh giá 

10.000.000 VND

= 12.000.000 điểm

Thẻ mệnh giá 

6.000.000 VND

= 7.000.000 điểm

Thẻ mệnh giá 

2.000.000 VND

= 2.300.000 điểm

OUR PRINCIPLES

NEW MONTH - NEW PROMOTION!

Eat the whole world with over 200 different dishes at an affordable price. In December, D'Maris brings guests a special offer of up to 10% off on adult fares. Contact us today to reserve a table!

* Số lượng giới hạn 100 thẻ mỗi loại

OUR PRINCIPLES

NEW MONTH - NEW PROMOTION!

Eat the whole world with over 200 different dishes at an affordable price. In December, D'Maris brings guests a special offer of up to 10% off on adult fares. Contact us today to reserve a table!

OUR PRINCIPLES

Quý khách có thể mua thẻ trực tiếp tại các chi nhánh D'Maris TP. Hồ Chí Minh

OUR PRINCIPLES

Để đăng ký mua thẻ Online,

Quý khách vui lòng điền vào ĐĂNG KÝ MUA THẺ và làm theo các bước bên dưới.

ĐĂNG KÝ MUA THẺ

Họ và tên  

Số điện thoại

CMND/CCCD

Địa chỉ

* Để thuận tiện cho việc gửi thẻ, Quý khách ghi rõ địa chỉ theo các cấp:
Số nhà, Tên đường, Phường, Quận/Huyện, Thành Phố

Số lượng thẻ 2.000.000

Cộng thêm 300.000 điểm

Số lượng thẻ 6.000.000

Cộng thêm 1.000.000 điểm

Số lượng thẻ 10.000.000

Cộng thêm 2.000.000 điểm

CHI NHÁNH PHÁT HÀNH THẺ

* Lựa chọn Chi nhánh gần Quý khách để D'Maris
có thể hỗ trợ Quý khách tốt nhất.

Dang Ky Mua The
bottom of page