top of page
D_maris Phú Mỹ Hưng 27.png

Điều khoản sử dụng Voucher D'Maris

D_maris Cộng Hòa 7.png

Điều khoản áp dụng Voucher

 • Voucher có hạn sử dụng 06 tháng kể từ ngày phát hành được in trên phiếu.

 • Phiếu không thể quy đổi thành tiền mặt, hoàn tiền, trả lại tiền thừa, hủy bỏ. 

 • Phiếu chỉ áp dụng cho một người một phiếu, không áp dụng chung cới các chương trình khác. 

 • Phiếu được chuyển nhượng cho người khác. 

 • Nhà hàng không chịu trách nhiệm và không chấp nhận phiếu bị mất, nhòe, tẩy xóa, chấp vá ...

 • Quý khách phải thanh toán thêm tiền khi hóa đơn vượt quá giá trị của phiếu.

 • Phiếu có thể áp dụng tại các chi nhánh của D'Maris.

   (Quý khác phải trả thêm tiền nếu có phát sinh chi phí chênh lệch giữa các chi nhánh)

Terms and conditions 

 • The expiry date is printed on the paper, valid for 06 months from the date of issue.

 • This voucher cannot be exchangeable for cash or refundable for any unused balance.

 • This voucher is applicable for one person only, not valid with other ongoing promotion discounts and offers.

 • This voucher is transferable to another person.

 • D'Maris cannot be held responsible and accept for any which are lost, stolen, or damaged.

 • You must pay extra when the invoice exceeds the value of the voucher.

 • This voucher can apply to all branches of D'Maris.

(If there is a cost differential between branches, other quarters must pay extra)

Thông tin thêm

Lưu ý:

 • Cam kết "Tôm thật - Ảnh thật"

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác.

 • Để không phải chờ đợi, D'Maris khuyến khích Quý khách nên đặt món trước ít nhất 02 giờ.

bottom of page