top of page
background .jpg
khung kich hoat the.png
KÍCH HOẠT THẺ ONLINE

카드사용 시작 안내

Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để D'Maris kích hoạt thẻ thanh toán. 

고객의 결제 카드를 사용하기 위해서

아래의 개인정보를 정확하게 입력 바랍니다.

* Lưu ý:  Thẻ được kích hoạt từ ngày

01/10/2023 - 30/09/2024

*주의 : 본 카드의 사용 기간은

2023년 10월 1일부터 2024년 9월 30일 까지 입니다.

D'Maris hân hạnh phụ vụ Quý khách!

bottom of page